รหัสไปรษณีย์จันทบุรี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด จันทบุรี ( chanthaburi postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
จันทบุรีแก่งหางแมว22160ปณ.นายายอาม
จันทบุรีขลุง22110ปณ.ขลุง
จันทบุรีขลุง22150ปณ.มะขามเฉพาะ ต.บ่อเวฬุ
จันทบุรีเขาคิชฌกูฏ22210ปณ.เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรีท่าใหม่22120ปณ.ท่าใหม่
จันทบุรีท่าใหม่22170ปณ.ทุ่งเบญจาเฉพาะ ต.โขมง, ต.รำพัน, ต.เขาแก้ว, ต.ทุ่งเบญจา
จันทบุรีนายายอาม22160ปณ.นายายอาม
จันทบุรีนายายอาม22170ปณ.ทุ่งเบญจาเฉพาะ ต.วังโตนด, ต.กระแจะ, ต.สนามไชย, ต.วังใหม่
จันทบุรีโป่งน้ำร้อน22140ปณ.โป่งน้ำร้อน
จันทบุรีมะขาม22150ปณ.มะขาม
จันทบุรีเมือง22000ปณ.จันทบุรี
จันทบุรีสอยดาว22180ปณ.สอยดาว
จันทบุรีแหลมสิงห์22120ปณ.ท่าใหม่เฉพาะ ต.บางกะไชย
จันทบุรีแหลมสิงห์22130ปณ.แหลมสิงห์
จันทบุรีแหลมสิงห์22190ปณ.พลิ้วเฉพาะ ต.พลิ้ว, ต.คลองน้ำเค็ม, ต.บางสระเก้า

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด จันทบุรี ( chanthaburi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 039

จังหวัดจันทบุรี ( Thai province : chanthaburi )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออก

คำขวัญจังหวัด จันทบุรี : น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทรบูร

รหัสไปรษณีย์ จันทบุรี ( chanthaburi postcode / zipcode )