รหัสไปรษณีย์ชัยนาท

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชัยนาท ( chainat postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ชัยนาทเนินขาม17130ปณ.หันคา
ชัยนาทมโนรมย์17110ปณ.มโนรมย์
ชัยนาทมโนรมย์17170ปณ.หางน้ำสาครเฉพาะ ต.หางน้ำสาคร, ต.อู่ตะเภา, ต.ไร่พัฒนา, ต.วัดโคก ม.4-5
ชัยนาทเมือง17000ปณ.เมืองชัยนาท
ชัยนาทเมือง17120ปณ.วัดสิงห์เฉพาะ ต.หาดท่าเสา ม.3, ม.6
ชัยนาทวัดสิงห์17120ปณ.วัดสิงห์
ชัยนาทสรรคบุรี17140ปณ.สรรคบุรี
ชัยนาทสรรพยา17150ปณ.สรรพยา
ชัยนาทหนองมะโมง17120ปณ.วัดสิงห์
ชัยนาทหันคา17130ปณ.หันคา
ชัยนาทหันคา17160ปณ.ห้วยงูเฉพาะ ต.หนองแซง, ต.ห้วยงู, ต.สามง่ามท่าโบสถ์

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ชัยนาท ( chainat Province )     รหัสโทรศัพท์ : 056

จังหวัดชัยนาท ( Thai province : chainat )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด ชัยนาท : หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดก ขาวแตงกวา

รหัสไปรษณีย์ ชัยนาท ( chainat postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image