รหัสไปรษณีย์ชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชัยภูมิ ( chaiyaphum postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ชัยภูมิเกษตรสมบูรณ์36000ปณ.ชัยภูมิเฉพาะ ต.ซับสีทอง
ชัยภูมิเกษตรสมบูรณ์36120ปณ.เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิแก้งคร้อ36150ปณ.แก้งคร้อ
ชัยภูมิคอนสวรรค์36140ปณ.คอนสวรรค์
ชัยภูมิคอนสาร36180ปณ.คอนสาร
ชัยภูมิจัตุรัส36130ปณ.จตุรัส
ชัยภูมิจัตุรัส36220ปณ.หนองบัวโคกเฉพาะ ต.หนองบัวโคก
ชัยภูมิซับใหญ่36130ปณ.จัตุรัส
ชัยภูมิเทพสถิต36230ปณ.เทพสถิต
ชัยภูมิเนินสง่า36130ปณ.จัตุรัส
ชัยภูมิบ้านเขว้า36170ปณ.บ้านเขว้า
ชัยภูมิบ้านแท่น36190ปณ.บ้านแท่น
ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์36160ปณ.บำเหน็จณรงค์
ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์36220ปณ.หนองบัวโคกเฉพาะ ต.บ้านตาล, ต.หัวทะเล
ชัยภูมิภักดีชุมพล36260ปณ.ภักดีชุมพล
ชัยภูมิภูเขียว36110ปณ.ภูเขียว
ชัยภูมิเมือง36000ปณ.ชัยภูมิ
ชัยภูมิเมือง36240ปณ.หมื่นแผ้วเฉพาะ ต.บ้านค่าย, ต.หนองไผ่, ต.โนนสำราญ
ชัยภูมิหนองบัวแดง36210ปณ.หนองบัวแดง
ชัยภูมิหนองบัวระเหว36250ปณ.หนองบัวระเหว

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ชัยภูมิ ( chaiyaphum Province )     รหัสโทรศัพท์ : 044

จังหวัดชัยภูมิ ( Thai province : chaiyaphum )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด ชัยภูมิ : ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวาราวดี

รหัสไปรษณีย์ ชัยภูมิ ( chaiyaphum postcode / zipcode )