รหัสไปรษณีย์ชุมพร

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชุมพร ( chumporn postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ชุมพรท่าแซะ86140ปณ.ท่าแซะ
ชุมพรท่าแซะ86190ปณ.ปฐมพรเฉพาะ ต.หินแก้ว, ต.รับร่อ ม.1-9, ม.11-13, 15-18
ชุมพรทุ่งตะโก86220ปณ.ทุ่งตะโก
ชุมพรปะทิว86160ปณ.ปะทิว
ชุมพรปะทิว86210ปณ.มาบอำมฤตเฉพาะ ต.เขาไชยราช, ต.ปากคลอง, ต.ดอนยาง
ชุมพรปะทิว86230ปณ.สะพลีเฉพาะ ต.สะพลี
ชุมพรพะโต๊ะ86180ปณ.พะโต๊ะ
ชุมพรเมือง86000ปณ.ชุมพร
ชุมพรเมือง86100ปณ.ทุ่งคาเฉพาะ ต.ถ้ำสิงห์, ต.ทุ่งคา, ต.วิสัยเหนือ
ชุมพรเมือง86120ปณ.ปากน้ำชุมพรเฉพาะ ต.ปากน้ำ, ต.หาดทรายรี, ต.ท่ายาง ม.1, ม.9-10
ชุมพรเมือง86190ปณ.ปฐมพรเฉพาะ ต.บ้านนา, ต.วังใหม่, ต.ขุนกระทิง ม.1-5, ม.7-8, ต.ตากแดด ม.7, ม.9, ต.วังไผ่ ม.4, ม.8-9, ม.12-13
ชุมพรละแม86170ปณ.ละแม
ชุมพรสวี86130ปณ.สวี
ชุมพรหลังสวน86110ปณ.หลังสวน
ชุมพรหลังสวน86150ปณ.ปากน้ำหลังสวนเฉพาะ ต.บางน้ำจืด, ต.ปากน้ำ, ต.บางมะพร้าว ม.8, ม.10-14

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ชุมพร ( chumporn Province )     รหัสโทรศัพท์ : 077

จังหวัดชุมพร ( Thai province : chumporn )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด ชุมพร : ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

รหัสไปรษณีย์ ชุมพร ( chumporn postcode / zipcode )