รหัสไปรษณีย์ตราด

รหัสไปรษณีย์จังหวัดตราด ( trat postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ตราดเกาะกูด23000ปณ.ตราด
ตราดเกาะช้าง23170ปณ.แหลมงอบ
ตราดเขาสมิง23130ปณ.เขาสมิง
ตราดเขาสมิง23150ปณ.แสนตุ้งเฉพาะ ต.ท่าโสม, ต.แสนตุ้ง, ต.สะตอ, ต.ประณีต, ต.เทพนิมิต
ตราดคลองใหญ่23110ปณ.คลองใหญ่
ตราดบ่อไร่23140ปณ.บ่อไร่
ตราดเมือง23000ปณ.ตราด
ตราดแหลมงอบ23120ปณ.แหลมงอบ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ตราด ( trat Province )     รหัสโทรศัพท์ : 039

จังหวัดตราด ( Thai province : trat )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออก

คำขวัญจังหวัด ตราด : เมืองพลอยแห่งสยาม หมู่เกาะงามครึ่งร้อย อร่อยระกำแสนหวาน สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน อนุสรณ์สถานเขาล้าน บวรสถานยุทธนาวี (เกาะช้าง) เส้นทางดีสู่กัมพูชา ศูนย์การค้าชายแดน

รหัสไปรษณีย์ตราด ( trat postcode / zipcode )