รหัสไปรษณีย์นครพนม

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นครพนม ( nakhonphanom postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.
นครพนมท่าอุเทน48120ปณ.ท่าอุเทน
นครพนมธาตุพนม48110ปณ.ธาตุพนม
นครพนมนาแก48130ปณ.นาแก
นครพนมนาทม48140ปณ.บ้านแพง
นครพนมนาหว้า48180ปณ.นาหว้า
นครพนมบ้านแพง48140ปณ.บ้านแพง
นครพนมปลาปาก48160ปณ.ปลาปาก
นครพนมโพนสวรรค์48190ปณ.โพนสวรรค์
นครพนมเมือง48000ปณ.นครพนม
นครพนมเรณูนคร48170ปณ.เรณูนคร
นครพนมวังยาง48130ปณ.นาแก
นครพนมศรีสงคราม48150ปณ.ศรีสงคราม

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด นครพนม ( nakhonphanom Province )     รหัสโทรศัพท์ : 042

จังหวัดนครพนม ( Thai province : nakhonphanom )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด นครพนม : พระธาตุพนม ล้ำค่า วัฒนธรรม หลากหลาย เรณู ภูไท เ รือไฟ โสภา งามตา ฝั่งโขง

รหัสไปรษณีย์ นครพนม ( nakhonphanom postcode / zipcode )