รหัสไปรษณีย์นครสวรรค์

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นครสวรรค์ ( nakhonsawan postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
นครสวรรค์เก้าเลี้ยว60230ปณ.เก้าเลี้ยว
นครสวรรค์โกรกพระ60170ปณ.โกรกพระ
นครสวรรค์ชุมตาบง60150ปณ.ลาดยาว
นครสวรรค์ชุมแสง60120ปณ.ชุมแสง
นครสวรรค์ชุมแสง60250ปณ.ทับกฤชเฉพาะ ต.ทับกฤช, ต.ทับกฤชใต้, ต.พันลาน
นครสวรรค์ตากฟ้า60190ปณ.ตากฟ้า
นครสวรรค์ตาคลี60140ปณ.ตาคลี
นครสวรรค์ตาคลี60210ปณ.ช่องแคเฉพาะ ต.ช่องแค, ต.สร้อยทอง, ต.ห้วยหอม, ต.พรหมนิมิต
นครสวรรค์ตาคลี60260ปณ.จันเสนเฉพาะ ต.จันเสน, ต.ลาดทิพรส
นครสวรรค์ท่าตะโก60160ปณ.ท่าตะโก
นครสวรรค์บรรพตพิสัย60180ปณ.บรรพตพิสัย
นครสวรรค์พยุหะคีรี60130ปณ.พยุหะคีรี
นครสวรรค์ไพศาลี60220ปณ.ไพศาลี
นครสวรรค์เมือง60000ปณ.นครสวรรค์
นครสวรรค์เมือง60240ปณ.หนองเบนเฉพาะ ต.หนองกระโดน, ต.หนองกรด
นครสวรรค์แม่เปิน60150ปณ.ลาดยาว
นครสวรรค์แม่วงก์60150ปณ.ลาดยาว
นครสวรรค์ลาดยาว60150ปณ.ลาดยาว
นครสวรรค์หนองบัว60110ปณ.หนองบัว

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด นครสวรรค์ ( nakhonsawan Province )     รหัสโทรศัพท์ : 056

จังหวัดนครสวรรค์ ( Thai province : nakhonsawan )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด นครสวรรค์ : เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบรเพ็ด ปลารสเด็ด ปากน้ำโพ

รหัสไปรษณีย์ นครสวรรค์ ( nakhonsawan postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image