รหัสไปรษณีย์นราธิวาส

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นราธิวาส ( naratiwat postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
นราธิวาสจะแนะ96220ปณ.ดุซงญอ
นราธิวาสเจาะไอร้อง96130ปณ.ตันหยงมัส
นราธิวาสตากใบ96110ปณ.ตากใบ
นราธิวาสบาเจาะ96170ปณ.บาเจาะ
นราธิวาสเมือง96000ปณ.นราธิวาส
นราธิวาสยี่งอ96180ปณ.ยี่งอ
นราธิวาสระแงะ96130ปณ.ตันหยงมัส
นราธิวาสระแงะ96220ปณ.ดุซงญอเฉพาะ ต.บองอ
นราธิวาสรือเสาะ96150ปณ.รือเสาะ
นราธิวาสแว้ง96160ปณ.แว้ง
นราธิวาสศรีสาคร96210ปณ.ศรีสาคร
นราธิวาสสุคิริน96190ปณ.สุคิริน
นราธิวาสสุไหงโกลก96120ปณ.สุไหงโกลก
นราธิวาสสุไหงปาดี96140ปณ.สุไหงปาดี

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด นราธิวาส ( naratiwat Province )     รหัสโทรศัพท์ : 073

จังหวัดนราธิวาส ( Thai province : naratiwat )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด นราธิวาส : ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์ เพลินตา บาโจ ตรึงใจ แหล่งใหญ่ แร่ทอง ลองกอง หอมหวาน

รหัสไปรษณีย์ นราธิวาส ( naratiwat postcode / zipcode )