รหัสไปรษณีย์น่าน

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด น่าน ( nan postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
น่านเฉลิมพระเกียรติ55130ปณ.ทุ่งช้าง
น่านเชียงกลาง55160ปณ.เชียงกลาง
น่านท่าวังผา55140ปณ.ท่าวังผา
น่านทุ่งช้าง55130ปณ.ทุ่งช้าง
น่านนาน้อย55150ปณ.นาน้อย
น่านนาหมื่น55180ปณ.นาหมื่น
น่านบ่อเกลือ55220ปณ.บ่อเกลือ
น่านบ้านหลวง55190ปณ.บ้านหลวง
น่านปัว55120ปณ.ปัว
น่านภูเพียง55000ปณ.น่าน
น่านเมือง55000ปณ.น่าน
น่านแม่จริม55170ปณ.แม่จริม
น่านเวียงสา55110ปณ.เวียงสา
น่านสองแคว55160ปณ.สองแคว
น่านสันติสุข55210ปณ.ดู่พงษ์

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด น่าน ( nan Province )     รหัสโทรศัพท์ : 054

จังหวัดน่าน ( Thai province : nan )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด น่าน : แข่งเรือ ลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรม วัดภูมินทร์ เสาดิน นาน้อย แอ่วดอยภูคา ชิมปลาปากนาย ผ้าลาย น้ำไหล มะไฟจีน รสดี ลิ้นจี่ ชวนลอง ส้มสีทอง เมืองน่าน

รหัสไปรษณีย์ น่าน ( nan postcode / zipcode )