รหัสไปรษณีย์ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์จังหวัดปทุมธานี ( pathumthani postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ปทุมธานีคลองหลวง12110ปณ.ธัญบุรีเฉพาะ ต.คลองห้า ม.1 บ้านเลขที่ 38, สถานบำบัดหญิงธัญบุรี, ต.คลองหก ม.1 บ้านเลขที่ 39, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปทุมธานีคลองหลวง12120ปณ.คลองหลวง
ปทุมธานีคลองหลวง13180ปณ.ประตูน้ำพระอินทร์เฉพาะ ต.คลองหนึ่ง ม.20 บ้านเลขที่ 1-99, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปทุมธานีธัญบุรี12110ปณ.ธัญบุรี
ปทุมธานีธัญบุรี12130ปณ.รังสิตเฉพาะ ต.ประชาธิปัตย์, ต.บึงยี่โถ
ปทุมธานีเมือง12000ปณ.ปทุมธานี
ปทุมธานีลาดหลุมแก้ว12140ปณลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานีลำลูกกา12130ปณ.รังสิตเฉพาะ ต.คูคต
ปทุมธานีลำลูกกา12150ปณ.ลำลูกกา
ปทุมธานีสามโคก12160ปณ.สามโคก
ปทุมธานีหนองเสือ12170ปณ.หนองเสือ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ปทุมธานี ( pathumthani Province )     รหัสโทรศัพท์ : 02

จังหวัดปทุมธานี ( Thai province : pathumthani )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด ปทุมธานี : เมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเต้น ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด

รหัสไปรษณีย์ปทุมธานี ( pathumthani postcode / zipcode )