รหัสไปรษณีย์ปัตตานี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ปัตตานี ( pattani postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ปัตตานีกะพ้อ94230ปณ.กะพ้อ
ปัตตานีโคกโพธิ์94120ปณ.โคกโพธิ์
ปัตตานีโคกโพธิ์94180ปณ.นาประดู่เฉพาะ ต.นาประดู่, ต.ทุ่งพลา, ต.ปากล่อ, ต.ควนโนรี
ปัตตานีทุ่งยางแดง94140ปณ.มายอ
ปัตตานีปะนาเระ94130ปณ.ปะนาเระ
ปัตตานีปะนาเระ94190ปณ.ปาลัสเฉพาะ ต.ควน, ต.ดอน ม.1-2
ปัตตานีมายอ94140ปณ.มายอ
ปัตตานีมายอ94190ปณ.ปาลัสเฉพาะ ต.ลางา, ต.กระหวะ ม.1-4
ปัตตานีเมือง94000ปณ.ปัตตานี
ปัตตานีแม่ลาน94180ปณ.นาประดู่
ปัตตานีไม้แก่น94220ปณ.ไม้แก่น
ปัตตานียะรัง94160ปณ.ยะรัง
ปัตตานียะหริ่ง94150ปณ.ยะหริ่ง
ปัตตานียะหริ่ง94190ปณ.ปาลัสเฉพาะ ต.ตันหยงจึงงา, ต.บาโลย
ปัตตานีสายบุรี94110ปณ.สายบุรี
ปัตตานีสายบุรี94190ปณ.ปาลัสเฉพาะ ต.ทุ่งคล้า
ปัตตานีหนองจิก94170ปณ.หนองจิก

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ปัตตานี ( pattani Province )     รหัสโทรศัพท์ : 073

จังหวัดปัตตานี ( Thai province : pattani )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด ปัตตานี : บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด

รหัสไปรษณีย์ ปัตตานี ( pattani postcode / zipcode )