รหัสไปรษณีย์พะเยา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พะเยา ( phayao postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
พะเยาจุน56150ปณ.จุน
พะเยาเชียงคำ56110ปณ.เชียงคำ
พะเยาเชียงม่วน56160ปณ.เชียงม่วน
พะเยาดอกคำใต้56120ปณ.ดอกคำใต้
พะเยาปง56140ปณ.ปง
พะเยาภูกามยาว56000ปณ.พะเยา
พะเยาภูซาง56110ปณ.ภูซาง
พะเยาเมือง56000ปณ.พะเยา
พะเยาแม่ใจ56130ปณ.แม่ใจ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด พะเยา ( phayao Province )     รหัสโทรศัพท์ : 054

จังหวัดพะเยา ( Thai province : phayao )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด พะเยา : กว๊านพะเยา แหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้า ตนหลวงบวงสรวง พ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่อง ดอยบุษราคัม

รหัสไปรษณีย์ พะเยา ( phayao postcode / zipcode )