รหัสไปรษณีย์พัทลุง

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พัทลุง ( phatthalung postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
พัทลุงกงหรา93000ปณ.พัทลุงเฉพาะ ต.ชะรัด, ต.สมหวัง
พัทลุงกงหรา93180ปณ.กงหรา
พัทลุงเขาชัยสน93130ปณ.เขาชัยสน
พัทลุงควนขนุน93110ปณ.ควนขนุน
พัทลุงควนขนุน93150ปณ.ปากคลองเฉพาะ ต.ทะเลน้อย, ต.พนางตุง, ต.มะกอกเหนือ
พัทลุงตะโหมด93160ปณ.แม่ขรี
พัทลุงบางแก้ว93140ปณ.บางแก้ว
พัทลุงบางแก้ว93160ปณ.แม่ขรีเฉพาะ ต.โคกสัก ม.4, ม.7-8, ม.10, ม.13
พัทลุงปากพะยูน93120ปณ.ปากพะยูน
พัทลุงป่าบอน93170ปณ.ป่าบอน
พัทลุงป่าพะยอม93110ปณ.ควนขนุน
พัทลุงเมือง93000ปณ.พัทลุง
พัทลุงศรีนครินทร์93000ปณ.พัทลุง
พัทลุงศรีบรรพต93190ปณ.ศรีบรรพต

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด พัทลุง ( phatthalung Province )     รหัสโทรศัพท์ : 074

จังหวัดพัทลุง ( Thai province : phatthalung )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด พัทลุง : เมืองหนัง มโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

รหัสไปรษณีย์ พัทลุง ( phatthalung postcode / zipcode )