รหัสไปรษณีย์พิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พิษณุโลก ( phitsanulok postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
พิษณุโลกชาติตระการ65170ปณ.ชาติตระการ
พิษณุโลกนครไทย65120ปณ.นครไทย
พิษณุโลกเนินมะปราง65190ปณ.เนินมะปราง
พิษณุโลกบางกระทุ่ม65110ปณ.บางกระทุ่ม
พิษณุโลกบางกระทุ่ม65210ปณ.เนินกุ่มเฉพาะ ต.เนินกุ่ม, ต.วัดตายม
พิษณุโลกบางระกำ65140ปณ.บางระกำ
พิษณุโลกบางระกำ65240ปณ.ชุมแสงสงครามเฉพาะ ต.ชุมแสงสงคราม, ต.คุยม่วง
พิษณุโลกพรหมพิราม65150ปณ.พรหมพิราม
พิษณุโลกพรหมพิราม65180ปณ.หนองตมเฉพาะ ต.ตลุกเทียม, ต.มะต้อง, ต.ศรีภิรมย์, ต.วงฆ้อง, ต.ดงประคำ
พิษณุโลกเมือง65000ปณ.พิษณุโลก
พิษณุโลกเมือง65230ปณ.วัดพริกเฉพาะ ต.วัดพริก, ต.วังน้ำคู้, ต.งิ้วงาม
พิษณุโลกวังทอง65130ปณ.วังทอง
พิษณุโลกวังทอง65220ปณ.แก่งโสภาเฉพาะ ต.แก่งโสภา, ต.บ้านกลาง
พิษณุโลกวัดโบสถ์65160ปณ.วัดโบสถ์

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด พิษณุโลก ( phitsanulok Province )     รหัสโทรศัพท์ : 055

จังหวัดพิษณุโลก ( Thai province : phitsanulok )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด พิษณุโลก : พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตก หลากตระการตา

รหัสไปรษณีย์ พิษณุโลก ( phitsanulok postcode / zipcode )