รหัสไปรษณีย์มหาสารคาม

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด มหาสารคาม ( mahasarakham postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
มหาสารคามกันทรวิชัย44150ปณ.กันทรวิชัย
มหาสารคามกุดรัง44130ปณ.บรบือ
มหาสารคามแกดำ44190ปณ.แกดำ
มหาสารคามโกสุมพิสัย44140ปณ.โกสุมพิสัย
มหาสารคามชื่นชม44160ปณ.เชียงยืน
มหาสารคามเชียงยืน44160ปณ.เชียงยืน
มหาสารคามนาเชือก44170ปณ.นาเชือก
มหาสารคามนาดูน44180ปณ.นาดูน
มหาสารคามบรบือ44130ปณ.บรบือ
มหาสารคามพยัคฆภูมิพิสัย44110ปณ.พยัคฆภูมิพิสัย
มหาสารคามเมือง44000ปณ.มหาสารคาม
มหาสารคามยางสีสุราช44210ปณ.ยางสีสุราช
มหาสารคามวาปีปทุม44120ปณ.วาปีปทุม

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด มหาสารคาม ( mahasarakham Province )     รหัสโทรศัพท์ : 043

จังหวัดมหาสารคาม ( Thai province : mahasarakham )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด มหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

รหัสไปรษณีย์ มหาสารคาม ( mahasarakham postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image