รหัสไปรษณีย์ยโสธร

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ยโสธร ( yasothon postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ยโสธรกุดชุม35140ปณ.กุดชุม
ยโสธรค้อวัง35160ปณ.ค้อวัง
ยโสธรคำเขื่อนแก้ว35110ปณ.คำเขื่อนแก้ว
ยโสธรคำเขื่อนแก้ว35180ปณ.ดงแคนใหญ่เฉพาะ ต.ดงแคนใหญ่, ต.แคนน้อย, ต.นาคำ, ต.นาแก
ยโสธรทรายมูล35170ปณ.ทรายมูล
ยโสธรไทยเจริญ35120ปณ.เลิงนกทา
ยโสธรป่าติ้ว35150ปณ.ป่าติ้ว
ยโสธรมหาชนะชัย35130ปณ.มหาชนะชัย
ยโสธรเมือง35000ปณ.ยโสธร
ยโสธรเลิงนกทา35120ปณ.เลิงนกทา

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ยโสธร ( yasothon Province )     รหัสโทรศัพท์ : 045

จังหวัดยโสธร ( Thai province : yasothon )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด ยโสธร : เมืองประชาธิปไตย บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวาน ผ้าขิต แหล่งผลิตข้าวมะลิ

รหัสไปรษณีย์ ยโสธร ( yasothon postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image