รหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ร้อยเอ็ด ( roiet postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ร้อยเอ็ดเกษตรวิสัย45150ปณ.เกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ดจตุรพักตรพิมาน45180ปณ.จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ดจังหาร45000ปณ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ดเชียงขวัญ45000ปณ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ดเชียงขวัญ45170ปณ.ธวัชบุรีเฉพาะ ต.พลับพลา, ต.หมูม้น
ร้อยเอ็ดทุ่งเขาหลวง45170ปณ.ธวัชบุรี
ร้อยเอ็ดธวัชบุรี45170ปณ.ธวัชบุรี
ร้อยเอ็ดปทุมรัตต์45190ปณ.ปทุมรัตต์
ร้อยเอ็ดพนมไพร45140ปณ.พนมไพร
ร้อยเอ็ดโพธิ์ชัย45230ปณ.โพธิ์ชัย
ร้อยเอ็ดโพนทราย45240ปณ.โพนทราย
ร้อยเอ็ดโพนทอง45110ปณ.โพนทอง
ร้อยเอ็ดเมยวดี45250ปณ.เมยวดี
ร้อยเอ็ดเมือง45000ปณ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ดเมืองสรวง45220ปณ.เมืองสรวง
ร้อยเอ็ดศรีสมเด็จ45000ปณ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ดศรีสมเด็จ45280ปณ.โสกเชือกเฉพาะ ต.สวนจิก, ต.โพธิ์สัย
ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิ45130ปณ.สุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ดเสลภูมิ45120ปณ.เสลภูมิ
ร้อยเอ็ดหนองพอก45210ปณ.หนองพอก
ร้อยเอ็ดหนองฮี45140ปณ.พนมไพร
ร้อยเอ็ดอาจสามารถ45160ปณ.อาจสามารถ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ร้อยเอ็ด ( roiet Province )     รหัสโทรศัพท์ : 043

จังหวัดร้อยเอ็ด ( Thai province : roiet )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด ร้อยเอ็ด : ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงราม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส

รหัสไปรษณีย์ ร้อยเอ็ด ( roiet postcode / zipcode )