รหัสไปรษณีย์ลพบุรี

รหัสไปรษณีย์จังหวัดลพบุรี ( lopburi postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ลพบุรีโคกเจริญ15250ปณ.โคกเจริญ
ลพบุรีโคกสำโรง15120ปณ.โคกสำโรง
ลพบุรีชัยบาดาล15130ปณ.ลำนารายณ์
ลพบุรีชัยบาดาล15190ปณ.ลำสนธิเฉพาะ ต.นาโสม
ลพบุรีชัยบาดาล15230ปณ.ท่าหลวงเฉพาะ ต.ชัยบาดาล, ต.ม่วงค่อม, ต.มะกอกหวาน
ลพบุรีท่าวุ้ง15150ปณ.ท่าวุ้ง
ลพบุรีท่าวุ้ง15180ปณ.ท่าโขลงเฉพาะ ต.เขาสมอคอน
ลพบุรีท่าหลวง15230ปณ.ท่าหลวง
ลพบุรีบ้านหมี่15110ปณ.บ้านหมี่
ลพบุรีบ้านหมี่15180ปณ.ท่าโขลงเฉพาะ ต.บ้านชี, ต.บางขาม, ต.บางพึ่ง ม.4-9
ลพบุรีพัฒนานิคม15140ปณ.พัฒนานิคม
ลพบุรีพัฒนานิคม15220ปณ.ดีลังเฉพาะ ต.ดีลัง, ต.ช่องสาริกา
ลพบุรีพัฒนานิคม18220ปณ.วังม่วง จ.สระบุรีเฉพาะ ต.ห้วยขุนราม
ลพบุรีเมือง13240ปณ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยาเฉพาะ ต.โก่งธนู
ลพบุรีเมือง15000ปณ.ลพบุรี
ลพบุรีเมือง15160ปณ.โคกกะเทียมเฉพาะ ต.โคกกะเทียม, ต.เขาพระงาม, ต.บางขันหมาก ม.11, ต.ท่าแค ม.9-10 ยกเว้นบ้านเลขที่ 90 ม.9, ป.พัน 11 รอ., ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ศอง.)
ลพบุรีเมือง15210ปณ.โคกตูมเฉพาะ ต.โคกตูม
ลพบุรีลำสนธิ15130ปณ.ลำนารายณ์เฉพาะ ต.เขาน้อย
ลพบุรีลำสนธิ15190ปณ.ลำสนธิ
ลพบุรีสระโบสถ์15240ปณ.สระโบสถ์
ลพบุรีสระโบสถ์15250ปณ.โคกเจริญเฉพาะ ต.มหาโพธิ ม.4, ม.7, ม.13
ลพบุรีหนองม่วง15170ปณ.หนองม่วง

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ลพบุรี ( lopburi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 036

จังหวัดลพบุรี ( Thai province : lopburi )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด ลพบุรี : วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทอง สมเด็จพระนารายณ์

รหัสไปรษณีย์ลพบุรี ( lopburi postcode / zipcode )