รหัสไปรษณีย์ลพบุรี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ลพบุรี ( lopburi postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ลพบุรี โคกเจริญ 15250 ปณ.โคกเจริญ
ลพบุรี โคกสำโรง 15120 ปณ.โคกสำโรง
ลพบุรี ชัยบาดาล 15130 ปณ.ลำนารายณ์
ลพบุรี ชัยบาดาล 15190 ปณ.ลำสนธิ เฉพาะ ต.นาโสม
ลพบุรี ชัยบาดาล 15230 ปณ.ท่าหลวง เฉพาะ ต.ชัยบาดาล, ต.ม่วงค่อม, ต.มะกอกหวาน
ลพบุรี ท่าวุ้ง 15150 ปณ.ท่าวุ้ง
ลพบุรี ท่าวุ้ง 15180 ปณ.ท่าโขลง เฉพาะ ต.เขาสมอคอน
ลพบุรี ท่าหลวง 15230 ปณ.ท่าหลวง
ลพบุรี บ้านหมี่ 15110 ปณ.บ้านหมี่
ลพบุรี บ้านหมี่ 15180 ปณ.ท่าโขลง เฉพาะ ต.บ้านชี, ต.บางขาม, ต.บางพึ่ง ม.4-9
ลพบุรี พัฒนานิคม 15140 ปณ.พัฒนานิคม
ลพบุรี พัฒนานิคม 15220 ปณ.ดีลัง เฉพาะ ต.ดีลัง, ต.ช่องสาริกา
ลพบุรี พัฒนานิคม 18220 ปณ.วังม่วง จ.สระบุรี เฉพาะ ต.ห้วยขุนราม
ลพบุรี เมือง 13240 ปณ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เฉพาะ ต.โก่งธนู
ลพบุรี เมือง 15000 ปณ.ลพบุรี
ลพบุรี เมือง 15160 ปณ.โคกกะเทียม เฉพาะ ต.โคกกะเทียม, ต.เขาพระงาม, ต.บางขันหมาก ม.11, ต.ท่าแค ม.9-10 ยกเว้นบ้านเลขที่ 90 ม.9, ป.พัน 11 รอ., ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ศอง.)
ลพบุรี เมือง 15210 ปณ.โคกตูม เฉพาะ ต.โคกตูม
ลพบุรี ลำสนธิ 15130 ปณ.ลำนารายณ์ เฉพาะ ต.เขาน้อย
ลพบุรี ลำสนธิ 15190 ปณ.ลำสนธิ
ลพบุรี สระโบสถ์ 15240 ปณ.สระโบสถ์
ลพบุรี สระโบสถ์ 15250 ปณ.โคกเจริญ เฉพาะ ต.มหาโพธิ ม.4, ม.7, ม.13
ลพบุรี หนองม่วง 15170 ปณ.หนองม่วง

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ลพบุรี ( lopburi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 036

จังหวัดลพบุรี ( Thai province : lopburi )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด ลพบุรี : วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทอง สมเด็จพระนารายณ์

รหัสไปรษณีย์ ลพบุรี ( lopburi postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
image