รหัสไปรษณีย์ลำปาง

รหัสไปรษณีย์จังหวัดลำปาง ( lampang postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ลำปางเกาะคา52130ปณ.เกาะคา
ลำปางงาว52110ปณ.งาว
ลำปางแจ้ห่ม52120ปณ.แจ้ห่ม
ลำปางเถิน52160ปณ.เถิน
ลำปางเถิน52230ปณ.แม่วะเฉพาะ ต.แม่วะ
ลำปางเมือง52000ปณ.ลำปาง
ลำปางเมือง52100ปณ.สบตุ๋ยเฉพาะ ต.สบตุ๋ย, ต.สวนดอก, ต.ชมพู, ต.ปงแสนทอง, ต.บ่อแฮ้ว, ต.บ้านเป้า, ต.บ้านเอื้อม, ต.บ้านค่า
ลำปางเมือง52220ปณ.แม่เมาะเฉพาะ ต.พระบาท ม.4
ลำปางเมืองปาน52240ปณ.เมืองปาน
ลำปางแม่ทะ52150ปณ.แม่ทะ
ลำปางแม่ทะ52220ปณ.แม่เมาะเฉพาะ ต.แม่ทะ ม.6
ลำปางแม่พริก52180ปณ.แม่พริก
ลำปางแม่พริก52230ปณ.แม่วะเฉพาะ ต.พระบาทวังตวง ม.1-2
ลำปางแม่เมาะ52000ปณ.ลำปางเฉพาะ ต.บ้านดง ม.4-6
ลำปางแม่เมาะ52220ปณ.แม่เมาะ
ลำปางวังเหนือ52140ปณ.วังเหนือ
ลำปางสบปราบ52170ปณ.สบปราบ
ลำปางเสริมงาม52210ปณ.เสริมงาม
ลำปางห้างฉัตร52190ปณ.ห้างฉัตร

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ลำปาง ( lampang Province )     รหัสโทรศัพท์ : 054

จังหวัดลำปาง ( Thai province : lampang )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด ลำปาง : ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งานพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

รหัสไปรษณีย์ลำปาง ( lampang postcode / zipcode )