รหัสไปรษณีย์ศรีสะเกษ

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ศรีสะเกษ ( sisaket postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ศรีสะเกษกันทรลักษ์33110ปณ.กันทรลักษ์
ศรีสะเกษกันทรารมย์33130ปณ.กันทรารมย์
ศรีสะเกษขุขันธ์33140ปณ.ขุขันธ์
ศรีสะเกษขุนหาญ33150ปณ.ขุนหาญ
ศรีสะเกษน้ำเกลี้ยง33130ปณ.กันทรารมย์
ศรีสะเกษโนนคูณ33250ปณ.โนนคูณ
ศรีสะเกษบึงบูรพ์33220ปณ.บึงบูรพ์
ศรีสะเกษเบญจลักษ์33110ปณ.กันทรลักษณ์
ศรีสะเกษปรางค์กู่33170ปณ.ปรางค์กู่
ศรีสะเกษพยุห์33230ปณ.พยุห์
ศรีสะเกษโพธิ์ศรีสุวรรณ33120ปณ.อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษไพรบึง33180ปณ.ไพรบึง
ศรีสะเกษภูสิงห์33140ปณ.ขุขันธ์
ศรีสะเกษเมือง33000ปณ.ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษเมืองจันทร์33120ปณ.อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษยางชุมน้อย33190ปณ.ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษราษีไศล33160ปณ.ราษีไศล
ศรีสะเกษวังหิน33270ปณ.วังหิน
ศรีสะเกษศรีรัตนะ33240ปณ.ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษศิลาลาด33160ปณ.ราษีไศล
ศรีสะเกษห้วยทับทัน33210ปณ.ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัย33120ปณ.อุทุมพรพิสัย

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ศรีสะเกษ ( sisaket Province )     รหัสโทรศัพท์ : 045

จังหวัดศรีสะเกษ ( Thai province : sisaket )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด ศรีสะเกษ : แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม

รหัสไปรษณีย์ ศรีสะเกษ ( sisaket postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image