รหัสไปรษณีย์สกลนคร

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สกลนคร ( sakonnakhon postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
สกลนครกุดบาก47180ปณ.กุดบาก
สกลนครกุสุมาลย์47210ปณ.กุสุมาลย์
สกลนครกุสุมาลย์47230ปณ.ท่าแร่เฉพาะ ต.อุ่มจาน, ต.นาเพียง
สกลนครคำตากล้า47250ปณ.คำตากล้า
สกลนครโคกศรีสุพรรณ47280ปณ.โคกศรีสุพรรณ
สกลนครเจริญศิลป์47290ปณ.เจริญศิลป์
สกลนครเต่างอย47260ปณ.เต่างอย
สกลนครนิคมน้ำอูน47270ปณ.นิคมน้ำอูน
สกลนครบ้านม่วง47140ปณ.บ้านม่วง
สกลนครพรรณานิคม47130ปณ.พรรณานิคม
สกลนครพรรณานิคม47220ปณ.ดงมะไฟเฉพาะ ต.นาหัวบ่อ, ต.พอกน้อย
สกลนครพังโคน47160ปณ.พังโคน
สกลนครโพนนาแก้ว47230ปณ.ท่าแร่
สกลนครภูพาน47180ปณ.กุดบาก
สกลนครเมือง47000ปณ.สกลนคร
สกลนครเมือง47220ปณ.ดงมะไฟเฉพาะ ต.ขมิ้น, ต.หนองลาด
สกลนครเมือง47230ปณ.ท่าแร่เฉพาะ ต.ท่าแร่
สกลนครวานรนิวาส47120ปณ.วานรนิวาส
สกลนครวาริชภูมิ47150ปณ.วาริชภูมิ
สกลนครสว่างแดนดิน47110ปณ.สว่างแดนดิน
สกลนครสว่างแดนดิน47240ปณ.ดอนเขืองเฉพาะ ต.แวง, ต.ตาลโกน, ต.ตาลเนิ้ง, ต.พันนา, ต.ธาตุทอง
สกลนครส่องดาว47190ปณ.ส่องดาว
สกลนครอากาศอำนวย47170ปณ.อากาศอำนวย

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สกลนคร ( sakonnakhon Province )     รหัสโทรศัพท์ : 042

จังหวัดสกลนคร ( Thai province : sakonnakhon )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด สกลนคร : พระธาตุเชิงชุม คู่บ้าน พระตำหนัก ภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้ง สาวภูไท ถิ่นมั่น ในพุทธธรรม

รหัสไปรษณีย์ สกลนคร ( sakonnakhon postcode / zipcode )