รหัสไปรษณีย์สงขลา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สงขลา ( songkhla postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
สงขลากระแสสินธุ์90270ปณ.กระแสสินธุ์
สงขลาคลองหอยโข่ง90115ปณฝ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่เฉพาะ ต.คลองหลา, ต.โคกม่วง (ม.8 เฉพาะบ้านพักในกองบิน 56)
สงขลาคลองหอยโข่ง90230ปณ.คลองหอยโข่ง
สงขลาควนเนียง90220ปณ.ควนเนียง
สงขลาจะนะ90130ปณ.จะนะ
สงขลาเทพา90150ปณ.เทพา
สงขลาเทพา90260ปณ.ลำไพลเฉพาะ ต.วังใหญ่, ต.ลำไพล, ต.ท่าม่วง ม.2-4, ม.6-7, ม.10, ม.12
สงขลานาทวี90160ปณ.นาทวี
สงขลานาหม่อม90310ปณ.นาหม่อม
สงขลาบางกล่ำ90110ปณ.หาดใหญ่
สงขลาเมือง90000ปณ.สงขลา
สงขลาเมือง90100ปณ.พะวงเฉพาะ ต.พะวง, ต.เกาะยอ
สงขลาระโนด90140ปณ.ระโนด
สงขลารัตภูมิ90180ปณ.รัตภูมิ
สงขลารัตภูมิ90220ปณ.ควนเนียงเฉพาะ ต.ควนรู ม.3-6, ม.8-9
สงขลาสทิงพระ90190ปณ.สทิงพระ
สงขลาสะเดา90120ปณ.สะเดา
สงขลาสะเดา90170ปณ.คลองแงะเฉพาะ ต.พังลา, ต.ท่าโพธิ์, ต.เขามีเกียรติ
สงขลาสะเดา90240ปณ.ปาดังเบซาร์เฉพาะ ต.ทุ่งหมอ, ต.ปาดังเบซาร์
สงขลาสะเดา90320ปณ.บ้านด่านนอกเฉพาะ ต.สำนักขาม ม.1-2, ม.5-7
สงขลาสะบ้าย้อย90210ปณ.สะบ้าย้อย
สงขลาสิงหนคร90280ปณ.สิงหนคร
สงขลาสิงหนคร90330ปณ.ม่วงงามเฉพาะ ต.ม่วงงาม, ต.ชะแล้, ต.บางเขียด, ต.ปากรอ, ต.ป่าขาด, ต.รำแดง, ต.วัดขนุน
สงขลาหาดใหญ่90110ปณ.หาดใหญ่
สงขลาหาดใหญ่90230ปณ.ทุ่งลุงเฉพาะ ต.พะตง
สงขลาหาดใหญ่90250ปณ.บ้านพรุเฉพาะ ต.บ้านพรุ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สงขลา ( songkhla Province )     รหัสโทรศัพท์ : 074

จังหวัดสงขลา ( Thai province : songkhla )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด สงขลา : นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่ สองทะเล เสน่ห์สะพานป่า ศูนย์การค้าแดนใต้

รหัสไปรษณีย์ สงขลา ( songkhla postcode / zipcode )