รหัสไปรษณีย์สมุทรสงคราม

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม ( samutsongkhram postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
สมุทรสงครามบางคนที75120ปณ.บางคนที
สมุทรสงครามเมือง75000ปณ.สมุทรสงคราม
สมุทรสงครามอัมพวา75110ปณ.อัมพวา

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สมุทรสงคราม ( samutsongkhram Province )     รหัสโทรศัพท์ : 034

จังหวัดสมุทรสงคราม ( Thai province : samutsongkhram )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด สมุทรสงคราม : เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการ หลวงพ่อ บ้านแหลม

รหัสไปรษณีย์สมุทรสงคราม ( samutsongkhram postcode / zipcode )