รหัสไปรษณีย์สมุทรสงคราม

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สมุทรสงคราม ( samutsongkhram postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
สมุทรสงคราม บางคนที 75120 ปณ.บางคนที
สมุทรสงคราม เมือง 75000 ปณ.สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม อัมพวา 75110 ปณ.อัมพวา

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สมุทรสงคราม ( samutsongkhram Province )     รหัสโทรศัพท์ : 034

จังหวัดสมุทรสงคราม ( Thai province : samutsongkhram )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด สมุทรสงคราม : เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการ หลวงพ่อ บ้านแหลม

รหัสไปรษณีย์ สมุทรสงคราม ( samutsongkhram postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
image