รหัสไปรษณีย์สระแก้ว

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสระแก้ว ( sakaeo postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
สระแก้วเขาฉกรรจ์27000ปณ.สระแก้ว
สระแก้วคลองหาด27260ปณ.คลองหาด
สระแก้วโคกสูง27120ปณ.อรัญประเทศ
สระแก้วโคกสูง27180ปณ.ตาพระยาเฉพาะ ต.หนองม่วง, ต.หนองแวง
สระแก้วตาพระยา27180ปณ.ตาพระยา
สระแก้วเมือง27000ปณ.สระแก้ว
สระแก้ววังน้ำเย็น27210ปณ.วังน้ำเย็น
สระแก้ววังสมบูรณ์27210ปณ.วังน้ำเย็นเฉพาะ ต.วังใหม่ ม.2-4, ม.10 บ้านเลขที่ 56, 69/1, 74, 75, 92-94, 104, 105, 113-115, 126, 134-146
สระแก้ววังสมบูรณ์27250ปณ.วังสมบูรณ์
สระแก้ววัฒนานคร27160ปณ.วัฒนานคร
สระแก้วอรัญประเทศ27120ปณ.อรัญประเทศ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สระแก้ว ( sakaeo Province )     รหัสโทรศัพท์ : 037

จังหวัดสระแก้ว ( Thai province : sakaeo )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออก

คำขวัญจังหวัด สระแก้ว : ชายแดนเมืองบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้า ไทยเขมร

รหัสไปรษณีย์สระแก้ว ( sakaeo postcode / zipcode )