รหัสไปรษณีย์สิงห์บุรี

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสิงห์บุรี ( singburi postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
สิงห์บุรีค่ายบางระจัน16150ปณ.ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรีท่าช้าง16140ปณ.ท่าช้าง
สิงห์บุรีบางระจัน16130ปณ.บางระจัน
สิงห์บุรีพรหมบุรี16120ปณ.พรหมบุรี
สิงห์บุรีพรหมบุรี16160ปณ.ปากบางเฉพาะ ต.พรหมบุรี
สิงห์บุรีเมือง16000ปณ.สิงห์บุรี
สิงห์บุรีอินทร์บุรี16110ปณ.อินทร์บุรี

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สิงห์บุรี ( singburi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 036

จังหวัดสิงห์บุรี ( Thai province : singburi )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด สิงห์บุรี : ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อน ปลาแม่ลา ย่านการค้า ภาคกลาง

รหัสไปรษณีย์สิงห์บุรี ( singburi postcode / zipcode )