รหัสไปรษณีย์สิงห์บุรี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สิงห์บุรี ( singburi postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 16150 ปณ.ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี ท่าช้าง 16140 ปณ.ท่าช้าง
สิงห์บุรี บางระจัน 16130 ปณ.บางระจัน
สิงห์บุรี พรหมบุรี 16120 ปณ.พรหมบุรี
สิงห์บุรี พรหมบุรี 16160 ปณ.ปากบาง เฉพาะ ต.พรหมบุรี
สิงห์บุรี เมือง 16000 ปณ.สิงห์บุรี
สิงห์บุรี อินทร์บุรี 16110 ปณ.อินทร์บุรี

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สิงห์บุรี ( singburi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 036

จังหวัดสิงห์บุรี ( Thai province : singburi )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด สิงห์บุรี : ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อน ปลาแม่ลา ย่านการค้า ภาคกลาง

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
image