รหัสไปรษณีย์หนองคาย

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด หนองคาย ( nongkhai postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
หนองคายเซกา43150ปณ.เซกา
หนองคายโซ่พิสัย43170ปณ.โซ่พิสัย
หนองคายท่าบ่อ43110ปณ.ท่าบ่อ
หนองคายบึงกาฬ43140ปณ.บึงกาฬ
หนองคายบึงโขงหลง43220ปณ.บึงโขงหลง
หนองคายบุ่งคล้า43140ปณ.บึงกาฬ
หนองคายปากคาด43190ปณ.ปากคาด
หนองคายเฝ้าไร่43120ปณ.โพนพิสัย
หนองคายพรเจริญ43180ปณ.พรเจริญ
หนองคายโพธิ์ตาก43130ปณ.ศรีเชียงใหม่
หนองคายโพนพิสัย43120ปณ.โพนพิสัย
หนองคายเมือง43000ปณ.หนองคาย
หนองคายเมือง43100ปณ.ค่ายบกหวานเฉพาะ ต.ค่ายบกหวาน, ต.สองห้อง, ต.พระธาตุบังพวน
หนองคายรัตนวาปี43120ปณ.โพนพิสัย
หนองคายศรีเชียงใหม่43130ปณ.ศรีเชียงใหม่
หนองคายศรีวิไล43210ปณ.ศรีวิไล
หนองคายสระใคร43100ปณ.ค่ายบกหวาน
หนองคายสังคม43160ปณ.สังคม

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด หนองคาย ( nongkhai Province )     รหัสโทรศัพท์ : 042

จังหวัดหนองคาย ( Thai province : nongkhai )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด หนองคาย : วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพาน ไทย-ลาว

รหัสไปรษณีย์ หนองคาย ( nongkhai postcode / zipcode )