รหัสไปรษณีย์อุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อุดรธานี ( udonthani postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
อุดรธานีกุดจับ41250ปณ.กุดจับ
อุดรธานีกุมภวาปี41110ปณ.กุมภวาปี
อุดรธานีกุมภวาปี41370ปณ.พันดอนเฉพาะ ต.พันดอน, ต.ผาสุก, ต.ปะโค, ต.เสอเพลอ
อุดรธานีกู่แก้ว41130ปณ.หนองหาน
อุดรธานีไชยวาน41290ปณ.ไชยวาน
อุดรธานีทุ่งฝน41310ปณ.ทุ่งฝน
อุดรธานีนายูง41380ปณ.นายูง
อุดรธานีน้ำโสม41210ปณ.น้ำโสม
อุดรธานีโนนสะอาด41240ปณ.โนนสะอาด
อุดรธานีบ้านดุง41190ปณ.บ้านดุง
อุดรธานีบ้านผือ41160ปณ.บ้านผือ
อุดรธานีประจักษ์ศิลปาคม41110ปณ.กุมภาวปี
อุดรธานีพิบูลย์รักษ์41130ปณ.หนองหาน
อุดรธานีเพ็ญ41150ปณ.เพ็ญ
อุดรธานีเมือง41000ปณ.อุดรธานี
อุดรธานีเมือง41330ปณ.ค่ายรามสูรเฉพาะ ต.โนนสูง, ต.หนองไผ่
อุดรธานีวังสามหมอ41280ปณ.วังสามหมอ
อุดรธานีศรีธาตุ41230ปณ.ศรีธาตุ
อุดรธานีสร้างคอม41260ปณ.สร้างคอม
อุดรธานีหนองวัวซอ41220ปณ.หนองวัวซอ
อุดรธานีหนองวัวซอ41360ปณ.หมากหญ้าเฉพาะ ต.หนองวัวซอ, ต.หมากหญ้า, ต.น้ำพ่น, ต.หนองบัวบาน
อุดรธานีหนองแสง41340ปณ.หนองแสง
อุดรธานีหนองหาน41130ปณ.หนองหาน
อุดรธานีหนองหาน41320ปณ.บ้านเชียงเฉพาะ ต.บ้านเชียง, ต.บ้านยา, ต.หนองสระปลา

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด อุดรธานี ( udonthani Province )     รหัสโทรศัพท์ : 042

จังหวัดอุดรธานี ( Thai province : udonthani )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด อุดรธานี : น้ำตกจาก สันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่-ขิต แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์

รหัสไปรษณีย์ อุดรธานี ( udonthani postcode / zipcode )