รหัสไปรษณีย์อุตรดิตถ์

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ( uttaradit postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
อุตรดิตถ์ตรอน53140ปณ.ตรอน
อุตรดิตถ์ทองแสนขัน53230ปณ.ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์ท่าปลา53110ปณ.น้ำปาดเฉพาะ ต.ท่าแฝก
อุตรดิตถ์ท่าปลา53150ปณ.ท่าปลา
อุตรดิตถ์ท่าปลา53190ปณ.ร่วมจิตเฉพาะ ต.ผาเลือด, ต.ร่วมจิต, ต.หาดล้า ม.1-3, ม.9
อุตรดิตถ์น้ำปาด53110ปณ.น้ำปาด
อุตรดิตถ์บ้านโคก53180ปณ.บ้านโคก
อุตรดิตถ์พิชัย53120ปณ.พิชัย
อุตรดิตถ์พิชัย53220ปณ.ท่าสักเฉพาะ ต.ท่าสัก, ต.บ้านดารา
อุตรดิตถ์ฟากท่า53160ปณ.ฟากท่า
อุตรดิตถ์เมือง53000ปณ.อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์เมือง53170ปณ.วังกะพี้เฉพาะ ต.วังกะพี้, ต.บ้านเกาะ ม.7-9
อุตรดิตถ์ลับแล53130ปณ.ลับแล
อุตรดิตถ์ลับแล53210ปณ.ทุ่งยั้งเฉพาะ ต.ทุ่งยั้ง, ต.ไผ่ล้อม, ต.ด่านแม่คำมัน

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด อุตรดิตถ์ ( uttaradit Province )     รหัสโทรศัพท์ : 055

จังหวัดอุตรดิตถ์ ( Thai province : uttaradit )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด อุตรดิตถ์ : อุตรดิตถ์ เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัย ดาบหัก

รหัสไปรษณีย์ อุตรดิตถ์ ( uttaradit postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image