รหัสไปรษณีย์อุทัยธานี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อุทัยธานี ( uthaithani postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
อุทัยธานีทัพทัน61120ปณ.ทัพทัน
อุทัยธานีบ้านไร่61140ปณ.บ้านไร่
อุทัยธานีบ้านไร่61180ปณ.เมืองการุ้งเฉพาะ ต.วังหิน, ต.เมืองการุ้ง, ต.หูช้าง, ต.หนองจอก, ต.บ้านใหม่คลองเคียน, ต.หนองบ่มกล้วย
อุทัยธานีเมือง61000ปณ.อุทัยธานี
อุทัยธานีลานสัก61160ปณ.ลานสัก
อุทัยธานีสว่างอารมณ์61150ปณ.สว่างอารมณ์
อุทัยธานีหนองขาหย่าง61130ปณ.หนองขาหย่าง
อุทัยธานีหนองฉาง61110ปณ.หนองฉาง
อุทัยธานีหนองฉาง61170ปณ.เขาบางแกรกเฉลย ต.เขาบางแกรก
อุทัยธานีห้วยคต61170ปณ.เขาบางแกรก

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด อุทัยธานี ( uthaithani Province )     รหัสโทรศัพท์ : 056

จังหวัดอุทัยธานี ( Thai province : uthaithani )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด อุทัยธานี : เมืองพระชนกจักรี ประเพณีเทโว ส้มโอ และงาช้าง ปลาย่าง ปลากระชัง สะแกกรังน้ำใส ป่าสัตว์แหล่งใหญ่ หน่อไม้ไร่ ไผ่งาม

รหัสไปรษณีย์ อุทัยธานี ( uthaithani postcode / zipcode )