รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เชียงใหม่ ( chiangmai postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
เชียงใหม่จอมทอง50160ปณ.จอมทอง
เชียงใหม่จอมทอง50240ปณ.ฮอดเฉพาะ ต.บ้านแปะ, ต.แม่สอย ยกเว้น ม.14
เชียงใหม่เชียงดาว50170ปณ.เชียงดาว
เชียงใหม่ไชยปราการ50320ปณ.ไชยปราการ
เชียงใหม่ดอยเต่า50260ปณ.ดอยเต่า
เชียงใหม่ดอยสะเก็ด50220ปณ.ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่ดอยหล่อ50160ปณ.จอมทอง
เชียงใหม่ฝาง50110ปณ.ฝาง
เชียงใหม่ฝาง50320ปณ.ไชยปราการเฉพาะ ต.แม่งอน, ต.แม่ข่า
เชียงใหม่พร้าว50190ปณ.พร้าว
เชียงใหม่เมือง50000ปณ.เชียงใหม่
เชียงใหม่เมือง50100ที่ทำการนำจ่าย ชม.2เฉพาะ ต.ช้างคลาน, ต.ป่าแดด, ต.แม่เหียะ, ต.หายยา
เชียงใหม่เมือง50200ที่ทำการนำจ่าย ชม.3เฉพาะ ต.พระสิงห์, ต.ศรีภูมิ, ต.สุเทพ
เชียงใหม่เมือง50300ที่ทำการนำจ่าย ชม.4เฉพาะ ต.ช้างเผือก, ต.ช้างม่อย, ต.ป่าตัน, ต.สันผีเสื้อ
เชียงใหม่แม่แจ่ม50270ปณ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่แม่แจ่ม58130ปณ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนเฉพาะ ต.บ้านจันทร์, ต.แม่แดด, ต.แจ่มหลวง
เชียงใหม่แม่แตง50150ปณ.แม่แตง
เชียงใหม่แม่แตง50330ปณ.สันป่ายางเฉพาะ ต.สันป่ายาง, ต.สบเปิง ม.2-9, ม.12-13
เชียงใหม่แม่ริม50180ปณ.แม่ริม
เชียงใหม่แม่ริม50330ปณ.สันป่ายางเฉพาะ ต.สะลวง
เชียงใหม่แม่วาง50360ปณ.แม่วาง
เชียงใหม่แม่ออน50130ปณ.สันกำแพง
เชียงใหม่แม่อาย50280ปณ.แม่อาย
เชียงใหม่เวียงแหง50350ปณ.เวียงแหง
เชียงใหม่สะเมิง50250ปณ.สะเมิง
เชียงใหม่สันกำแพง50130ปณ.สันกำแพง
เชียงใหม่สันทราย50210ปณ.สันทราย
เชียงใหม่สันทราย50290ปณ.แม่โจ้เฉพาะ ต.แม่แฝก, ต.แม่แฝกใหม่, ต.หนองหาร
เชียงใหม่สันป่าตอง50120ปณ.สันป่าตอง
เชียงใหม่สารภี50140ปณ.สารภี
เชียงใหม่หางดง50230ปณ.หางดง
เชียงใหม่หางดง50340ปณ.หนองตองเฉพาะ ต.หนองตอง
เชียงใหม่อมก๋อย50310ปณ.อมก๋อย
เชียงใหม่ฮอด50240ปณ.ฮอด

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด เชียงใหม่ ( chiangmai Province )     รหัสโทรศัพท์ : 053

จังหวัดเชียงใหม่ ( Thai province : chiangmai )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด เชียงใหม่ : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติงามตา งามล้ำค่า นครพิงค์

รหัสไปรษณีย์ เชียงใหม่ ( chiangmai postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image