รหัสไปรษณีย์เลย

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เลย ( loei postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
เลยเชียงคาน42110ปณ.เชียงคาน
เลยด่านซ้าย42120ปณ.ด่านซ้าย
เลยท่าลี่42140ปณ.ท่าลี่
เลยนาด้วง42210ปณ.นาด้วง
เลยนาแห้ว42170ปณ.นาแห้ว
เลยปากชม42150ปณ.ปากชม
เลยผาขาว42240ปณ.ผ้าขาว
เลยภูกระดึง42180ปณ.ภูกระดึง
เลยภูเรือ42160ปณ.ภูเรือ
เลยภูหลวง42230ปณ.ภูหลวง
เลยเมือง42000ปณ.เลย
เลยเมือง42100ปณ.นาอ้อเฉพาะ ต.นาอ้อ, ต.ศรีสองรัก
เลยวังสะพุง42130ปณ.วังสะพุง
เลยหนองหิน42190ปณ.หนองหิน
เลยเอราวัณ42220ปณ.เอราวัณ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด เลย ( loei Province )     รหัสโทรศัพท์ : 042

จังหวัดเลย ( Thai province : loei )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด เลย : เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม

รหัสไปรษณีย์ เลย ( loei postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image