รหัสไปรษณีย์แพร่

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด แพร่ ( phrae postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
แพร่เด่นชัย54110ปณ.เด่นชัย
แพร่เมือง54000ปณ.แพร่
แพร่ร้องกวาง54140ปณ.ร้องกวาง
แพร่ลอง54150ปณ.ลอง
แพร่วังชิ้น54160ปณ.วังชิ้น
แพร่สอง54120ปณ.สอง
แพร่สูงเม่น54000ปณ.แพร่เฉพาะ ต.เวียงทอง
แพร่สูงเม่น54130ปณ.สูงเม่น
แพร่หนองม่วงไข่54170ปณ.หนองม่วงไข่

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด แพร่ ( phrae Province )     รหัสโทรศัพท์ : 054

จังหวัดแพร่ ( Thai province : phrae )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด แพร่ : ม่อฮ่อม ไม้สัก ถิ่นรัก พระลอ ช่อแฮ ศรีเมือง ลือเลื่อง แพะเมืองผี คนแพร่นี้ น้ำใจงาม

รหัสไปรษณีย์ แพร่ ( phrae postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image