รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน ( maehongson postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
แม่ฮ่องสอนขุนยวม58140ปณ.ขุนยวม
แม่ฮ่องสอนปางมะผ้า58150ปณ.ปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอนปาย58130ปณ.ปาย
แม่ฮ่องสอนเมือง58000ปณ.แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอนแม่ลาน้อย58120ปณ.แม่ลาน้อย
แม่ฮ่องสอนแม่สะเรียง58110ปณ.แม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอนสบเมย58110ปณ.แม่สะเรียง

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด แม่ฮ่องสอน ( maehongson Province )     รหัสโทรศัพท์ : 053

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( Thai province : maehongson )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด แม่ฮ่องสอน : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

รหัสไปรษณีย์ แม่ฮ่องสอน ( maehongson postcode / zipcode )