วันสำคัญของไทย วันคุ้มครองโลก (22 เมษายน)

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายน ประวัติวันคุ้มครองโลก รู้จักกับ วันคุ้มครองโลก (Earth Day) คำขวัญ วันคุ้มครองโลก รูป วันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

วันคุ้มครองโลก
22 เมษายน

เนื่องจากปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ กระเทือนจะการกระทำ ของมนุษย์เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาโลก เช่นปัญหาการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก หรือ “Green House Effect” ปัญหาปริมาณโอโซนในบรรยากาศลดลง หรือปัญหาพลังงานของโลกที่จะต้องหามาทดแทนการใช้น้ำมัน เป็นต้น

ดังนั้น ในวันที่ 22 เมษายน 2513 ประชาชนอเมริกันที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม กว่า 20 ล้านคน จึงได้พร้อมใจกันมาชุมนุมเพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบน พื้นโลก ผลจากการชุมนุมก่อให้เกิดการออกพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศของสหรัฐ อเมริกา และมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น และกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ “Earth Day” ในประเทศไทยเริ่มจัดให้มีการรณรงค์ขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2533

 1. เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ
 2. เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป
 3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ
 4. size=2>เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป
 5. เพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
 6. เพื่อสร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่น ๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์
 7. เพื่อสร้างสำนึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชนและชาติ

ในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการอนุรักษ์โลกใบนี้ไว้ เช่น

 1. การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั่วทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะแถบแอฟริกา เคนยา ไนจีเรีย และนามิเบีย เป็นต้น
 2. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่เหลืออยู่ในเมือง หมู่บ้าน และภูเขา
 3. รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
 4. เน้นการคุมกำเนิดเพื่อให้จำนวนประชากรได้คงอยู่ในระดับคงเดิม
 5. ให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 6. ร่วมกัมสะอาดตามถนนหนทาง ชายหาด อุทยาน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ

สำหรับประเทศไทย ก็ได้จัดให้มีการรณรงค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 โดยโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา หรือ U.S.A.

กิจกรรม วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี 2556

ซีเอ เทคโนโลยี มี 10 เคล็ดลับใส่ใจสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

 1. ทราบหรือไม่ว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กอยู่ก็กินไฟด้วย? เพื่อประหยัดพลังงาน เวลาไม่ใช้งานถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า ดีกว่า
 2. การใช้กระดาษใน แถบเอเชียคิดเป็นจำนวน 44% ของบริโภครวมของทั่วโลก หันมาลองใช้งานแบบด้วยการใช้แท็บเล็ตจะได้ไม่ต้องพิมพ์งานออกมา และถ้าต้องพิมพ์ก็ให้พิมพ์ลงบนหน้ากระดาษทั้งสองหน้า รวมทั้งนำมารีไซเคิลด้วย และ หรือพิมพ์ให้ตัวอักษรเล็กลงเวลาที่จะพิมพ์งานบนหน้ากระดาษลดค่าใช้จ่ายการ พิมพ์
 3. ทราบหรือไม่ว่า พลังงานที่ประหยัดได้จากการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมแต่ละใบ เมื่อเทียบกับการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมขึ้นมาใหม่ เพราะ พลังงานที่ใช้ผลิตมากพอกับ การเปิดทีวีดูได้นานถึง 3 ชั่วโมง
 4. ทราบหรือไม่ว่า เครื่องปรับอากาศจะใช้งานไฟฟ้าคิดเป็นส่วนใหญ่ของไฟที่เปลืองไปในอาคารสำนัก งานและบ้าน มาลองดูตัวอย่าง เช่น เครื่องปรับอากาศ คือ ค่าพลังงานกว่า 60% ของค่าไฟฟ้าสำนักงานในประเทศสิงคโปร์ ถ้าจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ตั้งอุณหภูมิปรับอากาศของออฟฟิศไว้ที่ 25°C เพราะว่าทุกๆ องศาที่ต่ำลงไปกว่านี้จะเพิ่มค่าใช้จ่ายอีก10% และใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
 5. ในแต่ละปี จะมีต้นไม้กว่า 3.8 ล้านต้นถูกโค่นลงเพื่อผลิตตะเกียบแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจำนวนกว่า 5 หมื่น 7 พันล้านคู่ในประเทศจีน ซึ่งคุณสามารถช่วยกันลดจำนวนขยะได้ด้วยการนำเอาอุปกรณ์ทานอาหาร พกติดตัวมาเอง ลดจำนวนขยะที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการออกไปทานข้าวที่ร้านอาหารแทนที่จะสั่งแบบ ส่งที่บ้าน มาทาน และถ้าหากจำเป็นต้องทานนอกสถานที่ ควรใช้บรรจุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้แทนที่จะเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง
 6. ทราบหรือไม่ว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผลิตก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์เฉลี่ยแล้ว 4 ตันต่อคน ต่อปี มาช่วยลดการปล่อยก๊าซโลกร้อนด้วยการเปลี่ยนวิธีการไปทำงานในแต่ละวัน เช่นมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือมาใช้วิธีการแชร์รถนั่งกับเพื่อนร่วมงาน หรือลองใช้วิธีติดต่อกันแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แทนที่เดินทางไปคนที่ติดต่อ
 7. ต้องใช้น้ำมัน 3 ลิตรกับโลหะและพลาสติกกว่า 1 กก.ถึงจะผลิตตลับหมึกพรินเตอร์ใหม่ขึ้นมาได้หนึ่งอัน มาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการรีไซเคิลตลับหมึกพวกนี้กัน เท่ากับว่าแต่ละตลับที่เราช่วยกันจะทำให้เราประหยัดน้ำมันไปครึ่งนึง และไม่เพิ่มขยะพลาสติกและโลหะอีกหนึ่งกิโล ซึ่งกว่าขยะพวกนี้จะย่อยสลายได้ก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าพันปี
 8. ทราบหรือไม่ว่าหลอด ไฟ LED จะใช้งานได้ยาวนานกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง10 เท่าและยิ่งใช้งานได้นานกว่าพวกหลอดไส้แบบเก่า ทราบแบบนี้แล้วลองหันมาประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนการใช้งานหลอดไฟให้กับ ออฟฟิศสำนักงาน
 9. การเลือกใช้สารทำ ความสะอาด เช่น สบู่ หรือสารทำความสะอาดพื้นนั้นไม่เป็นมิตรต่อธรรมชาติทั้งรื่องบรรจุ ภัณฑ์ที่ใช้ การย่อยสลาย นอกจากนี้ยังมีสารพิษที่ทำให้อันตรายต่อร่างกาย มาช่วยกันเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 10. ทราบหรือไม่ว่า ในแต่ละปีมีปากกากว่า 1 หมื่นล้านด้ามถูกโยนทิ้งทั่วโลก? มาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการเลือกปากกาที่เติมน้ำหมึกได้ หรือเลือกซื้อปากกาที่ทำจากวัสดุพลาสติกที่ย่อยสลายได้

Starbucks Earth Day ร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม นำแก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม ลด 20 บาท ต่อแก้ว (เม.ย.56)

ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในช่วง Earth Day และรับสิทธิ์กับ โปรโมชั่น Starbucks Earth Day ร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม นำแก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม ลด 20 บาท ต่อแก้ว

ให้แฟนๆ ที่ชื่นชอบเครื่องดื่มของ สตาร์บั๊คส์ ได้มีส่วนร่วมรณรงค์รักษ์สิงแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และยังได้อร่อยกับเครื่องดื่มอีกด้วย เพียงแค่คุณนำแก้วส่วนตัวของคุณมาใส่เครื่องดื่ม ก็จะได้รับส่วนลด 20 บาท

วันสำคัญของไทย วันคุ้มครองโลก (22 เมษายน)-2

โปรโมชั่น Starbucks Earth Day นำแก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม ลด 20 บาท ต่อแก้ว ตั้งแต่วันที่ 20 – 25 เม.ย. 2556
ที่ สตาร์บั๊คส์ ทุกสาขา ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแก้วของสตาร์บัคส์ก็สามารถรับส่วนลด

รายละเอียดเพิมเติมได้ที่
http://goo.gl/UaOIs