วิธีลงทะเบียนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปหมอพร้อม

วิธีลงทะเบียนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปหมอพร้อม โดยในวันนี้ สถาบันบำราศนราดูร ด้เตรียมเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ ในการลงทะเบียนรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ทั้งส่งหลักฐาน และนัดรับเล่ม ระบบนี้พัฒนาโดยกองโรคติดต่อทั่วไป (กรต.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และกองโรคติดต่อทั่วไป ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-15.30 น. ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอรับวัคซีนพาสปอร์ตได้มากขึ้น โดยประชาชนที่จะทำวัคซีนพาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

วิธีลงทะเบียนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปหมอพร้อม

วิธีลงทะเบียนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปหมอพร้อม

1.ดาวน์โหลดและอัปเดตแอปหมอพร้อมให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปหมอพร้อมที่นี่ >> แอนดรอยด์IOS

วิธีลงทะเบียนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปหมอพร้อม

2.เปิดแอป หมอพร้อม แล้วทำการ login ให้เรียบร้อย แล้วเลือกที่ International CertificateiT24Hrs

3.เลือกขอหนังสือรับรองฯ

วิธีลงทะเบียนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปหมอพร้อม

4.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย อาทิ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน

วิธีลงทะเบียนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปหมอพร้อม

ใส่ข้อมูลหนังสือเดินทาง และ อัปโหลดหน้าพาสปอร์ต พร้อม เอกสารรับรองวัคซีน

วิธีลงทะเบียนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปหมอพร้อม

ตัวอย่างเอกสารรับรองวัคซีน

วิธีลงทะเบียนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปหมอพร้อม

5.เลือกรูปแบบการขอหนังสือรับรอง โดยสามารถเลือกได้จากการ มารับด้วยตนเอง จัดส่งตามที่อยู่ หรือ อีเมล์ แล้วเลือกช่องทางการชำระเงิน โดยมี 2 ทางเลือกคือ ชำระเงินสดในวันที่มารับหนังสือรับรอง, ชำระเงินล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีลงทะเบียนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปหมอพร้อม

ตรวจสอบความถูกต้องก่อน แล้วติ๊กถูกที่ ยอมรับข้อความที่ระบุเป็นจริง ฯ .. แล้วคลิก ยืนยันขอออกหนังสือรับรอง ฯ

สามารถมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้

โดยสถานที่นัดรับ ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ ในกรุงเทพมหานคร

  • สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3427, 0 2590 3427 และ 0 2590 3430 (ในวันราชการ 8.30-16.00 น.)
  • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 0 2521 1668
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล porthealth_bbk@ddc.mail.go.th
  • กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3232, 0 2590 3234 ถึง 35 หรืออีเมล travelhealth@ddc.mail.go.th

cover iT24Hrs

อ่านบทความและข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ it24hrs.com