เด็กหลอดเเก้ว(InVitro Fertilization: IVF)

เด็กหลอดเเก้ว(InVitro Fertilization: IVF) นั้นถือได้ว่าเป็นชื่อเรียกการทำหัตถการทางการแพทย์ที่น่าสนใจเเละพบว่ามีความนิยมในการทำหัตถการนี้อย่างเเพร่หลาย ในครอบครัวที่ต้องการมีบุตรแต่ต้องประสบปัญหาในเรื่องของการที่มีบุตรยาก ทำให้ต้องมีการพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ประเภทนี้ เพื่อช่วยให้มีบุตรตามความประสงค์ โดยมีความปลอดภัยในระดับที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากการทำเด็กหลอดแก้วเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยในการเพิ่มโอกาสและอัตราในการตั้งครรภ์ที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพที่สูง ทำให้การตั้งครรภ์นั้นประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ในส่วนของเด็กหลอดแก้วยังมีกระบวนการที่ใกล้เคียงกับการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติของร่างกาย เพื่อที่จะทำให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากส่วนใหญ่มักทำในผู้ที่มีบุตรยาก มีประวัติการแท้งบ่อยครั้งทำให้ประสบความล้มเหลวในการตั้งครรภ์

กระบวนการในการทำเด็กหลอดเเก้วนั้นมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ เริ่มแรกด้วยการที่ครอบครัวที่ต้องการทำเด็กหลอดเเก้วจะต้องมีการปรึกษาสูตินรีแพทย์ ( Specialist OB- Gyn) เพื่อที่จะเตรียมข้อมูลและความพร้อมในการตั้งครรภ์โดยการพึ่งพาเทคโนโลยีการที่จะตั้งครรภ์โดยการใช้วิธีเด็กหลอดเเก้ว จะต้องมีการเตรียมความสมบูรณ์พร้อมของร่างกายทั้งในส่วนของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย โดยแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจภายในเพศหญิง เพื่อประเมินความผิดปกติต่างๆ รวมทั้งอาจต้องมีการทำอัลตร้าซาวน์( Ultrasound) หรือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์( CT scan ) เพื่อเป็นการประเมินความผิดปกติภายในช่องท้อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความผิดปกติเนื่องมาจากก้อนที่บริเวณปีกมดลูกที่ขัดขวางในการผสม และก้อนภายในโพรงมดลูกเพื่อทำการรักษา เนื่องจากก้อนอาจขัดขวางต่อการฝังตัวที่ผนังมดลูก ในเพศชายแพทย์จะประเมินในเรื่องของสุขภาพร่างกาย โรคประจำตัว ความสมบูรณ์ตัวอสุจิ เป็นต้น

หลังจากการตรวจร่างกายและการประเมินความพร้อมทางด้านจิตใจทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จะมีการเริ่มต้นกระบวนการแรกโดยวิธีการนำไข่และเชื้ออสุจิมาปฏิสนธิบริเวณภายนอกร่างกายในห้องทดลอง โดยกระบวนการที่สำคัญคือ มีการคัดเลือกเชื้ออสุจิและไข่ที่มีความสมบูรณ์ต่อการปฏิสนธิ ภายหลังจากที่มีการปฏิสนธิอย่างเหมาะสมจนกลายเป็นตัวอ่อน จะนำตัวอ่อนในการนำไปฝังตัวที่บริเวณของโพรงมดลูก เพื่อที่เพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ทารก โดยการแพทย์จะดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการตั้งครรภ์

เด็กหลอดเเก้ว(InVitro Fertilization: IVF)

จึงนับได้ว่าเด็กหลอดเเก้วนับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพที่สูง การที่เลือกวิธีในการเพิ่มอัตราของการตั้งครรภ์ด้วยการใช้เด็กหลอดแก้ว จะช่วยในการทำให้ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพได้