เพลงชาติบรูไน

February 13, 2016 admin No comments

ธงชาติอาเซียนประเทศบรูไน

เพลงชาติบรูไน
ชื่อเพลง : อัลเลาะห์ เปอลิฮารากัน สุลต่าน
(Allah Peliharakan Sultan)
แปลว่า “ขอพระเจ้าทรงพิทักษ์องค์สุลต่าน

Ya Allah lanjutkanlah Usia Kebawah Duli
Yang Maha Mulia Adil berdaulat
menaungi nusa Memimpin rakyat
kekal bahagia Hidup sentosa
Negara dan Sultan Ilahi selamatkan
Brunei Darussalam

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image