เพลงชาติบรูไน

13 Feb 2016
408

ธงชาติอาเซียนประเทศบรูไน

เพลงชาติบรูไน
ชื่อเพลง : อัลเลาะห์ เปอลิฮารากัน สุลต่าน
(Allah Peliharakan Sultan)
แปลว่า “ขอพระเจ้าทรงพิทักษ์องค์สุลต่าน

Ya Allah lanjutkanlah Usia Kebawah Duli
Yang Maha Mulia Adil berdaulat
menaungi nusa Memimpin rakyat
kekal bahagia Hidup sentosa
Negara dan Sultan Ilahi selamatkan
Brunei Darussalam