เพลงชาติสิงคโปร์

February 13, 2016 admin No comments

ธงชาติอาเซียนประเทศสิงคโปร์

เพลงชาติสิงคโปร์
ชื่อเพลง : มาจูละห์ ซีงาปูรา (Majulah Singapura)
แปลว่า “สิงคโปร์จงเจริญ

Mari kita rakyat Singapura Sama-sama menuju bahagia
Cita-cita kita yang mulia Berjaya Singapura
Marilah kita bersatu Dengan semangat yang baru
Semua kita berseru Majulah Singapura
Majulah Singapura

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image