เพลงชาติอินโดนีเซียน

13 Feb 2016
571

ธงชาติอาเซียนประเทศอินโดนีเซีย

เพลงชาติอินโดนีเซียน
ชื่อเพลง : อินโดนีเซีย รายา (Indonesia Raya)
แปลว่า “อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่

Indonesia, tanah airku, Tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru,
“Indonesia bersatul”
Hiduplah tanahku, Hiduplah neg’riku,
Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya.
(*ประสานเสียง)
Indonesia Raya, merdeka, merdeka Tanahku,
neg’riku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka,
merdeka Hiduplah Indonesia Raya. (*ซ้ำ)