เพลงชาติเมียนมาร์

February 13, 2016 admin No comments

ธงชาติอาเซียนประเทศเมียนมาร์

เพลงชาติเมียนมาร์
ชื่อเพลง : คาบา มา จี (Kaba Ma Kyei)
แปลว่า “ขอประเทศเมียนมาร์คงอยู่ชั่วนิรันดร์

ตะย้า มยะ ตา ลุ ลา ชิ้น แน เมอ ตเหว่ โด ปเหย่ โด มเหย่
มย้า หลู่ คา เต๊ยน์ เญ้ยน์ จ๊าน เส่ โบ เซ็ย ตู่ หญี่ มยะ หว่าดะ พยู
สิ่น เด ปเหย่ โด ปเหย่ โด มเหย่ ปหยี่ เด่าน์ ซู อัมเหว่ อัมเย้
ติ ดัน เสะ อะเด็ยถ่าน ปยู เบ๊ เท็ยน์ เต็ยน์ โซ เหล่
กาบ่า มาเจ่ มยาหม่า ปเหย่ โด โบ๊ บว๊า อัมเหว่ สิ โม ชิ
มยะ โน้ เบ่ ปหยี่ เด่าน์ ซูโก่ อะเตะ เป๊
โล โด กะ กแหว่ เมอเหล่ ด่า โด ปเหย่ ด่า โด มเหย่ โด ไป่น์
แด มเหย่ โด ปเหย่ โด มเหย่ เออโจ๊ โก่ หญี่ หญ่า สว่า โด ดะเหว่
ท้าน เส่าน์ บ่า โซ เหล่ โด ต่า หวุ่น เบ่ อะโพ้ ต่าน มเหย่

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
image