เมืองไทย

รหัสไปรษณีย์พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์พิจิตร
รหัสไปรษณีย์พะเยา
รหัสไปรษณีย์น่าน
รหัสไปรษณีย์นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์เชียงราย
รหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์หนองคาย
รหัสไปรษณีย์สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์เลย
รหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ยโสธร
รหัสไปรษณีย์มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์นครพนม
รหัสไปรษณีย์ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์สตูล
รหัสไปรษณีย์สงขลา
รหัสไปรษณีย์ระนอง
รหัสไปรษณีย์ยะลา
รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์พัทลุง