เมืองไทย

ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร
ดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม
ดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต
ดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่
ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ดอกไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย
ดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตร
ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา
ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประจำจังหวัดปัตตานี
ดอกไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส
ดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์
ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม
ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี
ดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน
ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก
ดอกไม้ประจำจังหวัดตราด
ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง
ดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี
ดอกไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ดอกไม้ประจำจังหวัดลำพูน
ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่