เมื่อลูกทำผิดพ่อแม่ควรทำอย่างไร

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆหลายท่าน คงมีความกังวลอยู่ไม่น้อย ว่าจะทำอย่างไรดีเมื่อลูกๆทำผิด จะดุก็กลัวลูกจะกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ จะปล่อยผ่านก็กลัวว่าจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต และแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการว่ากล่าว ตักเตือน สั่งสอน หรือทำโทษที่แตกต่างกันออกไป แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า วิธีการของครอบครัวเรานั้นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดทั้งต่อคุณพ่อคุณแม่เองและตัวของลูกๆ ลองมาดูกันสิว่าเวลาที่ลูกทำผิด เราควรทำอย่างไรกับลูก ไม่แน่วิธีการต่อไปนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยใช้กับลูกของคุณแล้วก็ได้

เมื่อลูกทำผิดพ่อแม่ควรทำอย่างไร

www.thaihealth.or.th

1. หาสาเหตุ ทุกการกระทำนั้นย่อมมีสาเหตุ มีที่มาที่ไป หาสาเหตุก่อนว่าทำไมลูกถึงทำแบบนั้น ทำไปเพื่ออะไร

2. รับฟังให้มาก ซึ่งหากพ่อแม่เปิดใจที่จะฟัง ก้จะรุ้ว่าที่เขาทำแบบนี้นั้นเพื่ออะไร เราจะรู้ว่าลูกกำลังคิดอะไรอยู่ มีสิ่งใดบ้างที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดการทำผิดในครั้งนี้

3. ใช้เหตุผลในการลงโทษ ลดการโต้เถียง ขัดแย้ง หรือการไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุย ควนใช้เหตุและผลที่ดี ในการพูดสั่งสอนลูก ถ้าจะลงโทษก็ควรทำอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ซึ่งจะช่วยให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่ถูกต้องและจะไม่ทำผิดอีกในครั้งต่อไป

4. คิดจากมุมมองของเด็ก บางครั้งสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดกับสิ่งที่เด็กคิดย่อมต่างกันตามอายุ และวุฒิภาวะในทางด้านความคิด และการตัดสินใจ บางครั้งเด็กก็รู้เท่าไม่ถึงการณ์

5. ชื่นชม ควรจะชื่นชมเมื่อเขายอมรับผิดจากสิ่งที่เขากระทำ เพราะการที่เขายอมรับเขาเองจะเข้าใจว่ามันคืออะไร และคิดได้ว่าไม่ควรกลับไปทำอีก ในการชื่นชมจะทำให้ลูกรู้สึกว่าการทำในสิ่งที่ดีและถูกต้อง เป็นเรื่องทืที่ดีและน่าภูมิใจ

6. บอกรักลูก จริงอยู่ที่ว่าลูกทำผิดและควรได้รับการลงโทษ แต่ต้องไม่ใช่การได้รับการลงโทษจนมีความรู้สึกที่ว่า ไม่มีใครรัก ไม่มีค่าในสายตาพ่อแม่ การบอกรักจะทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีค่าและเป็นที่รักของพ่อแม่ ทำให้เด็กๆพยายามที่จะทำตัวไปในทางที่ดีต่อไป

7. ให้เวลากับลูก การให้เวลากับลูกก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะในขณะที่เราอยู่กับลูก เราจะได้สั่งสอน แนะนำเขาว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ หรือทำไปแล้วจะส่งผลอย่างไรบ้าง และการใกล้ชิดกันระหว่างพ่อแม่กับลูกก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ขั้นตอนเหล่านี้ก็พอจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่รับมือกับการทำผิดของลูกๆได้ และไม่ควรนใช้ความรุนแรง ลองนำไปปรับใช้และทำตามกันดูนะคะ