shopping เขียนเป็นภาษาไทยอย่างไร

ชอปปิง ช้อปปิ้ง ช็อปปิ้ง คำไหนเขียนถูกกันแน่ ?

คำที่ถูก = ชอปปิง


คำที่ผิด = ช้อปปิ้ง ช็อปปิ้ง


* ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554

เป็นปัญหาอย่างยิ่งในสังคมไทย เนื่องจากมีผู้ใช้คำว่า “ชอปปิง” ผิดกันค่อนข้างเยอะ ส่วนมากจะใช้คำว่า ช้อปปิ้งไม่ก็ช็อปปิ้ง โดยส่วนตัวเจอค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเว็บขายของออนไลน์ ไม่ก็ตามพวกเสิร์ชเอนจินของกูเกิล โดยข้อมูลรวม ๆ แล้ว มีผู้ใช้ค้นหาคำด้วยคำผิด ๆ เป็นจำนวนมาก


หลักการเขียนทับศัพท์ของราชบัณฑิตฯ


ตามหลักตัว sh จะใช้ ช และตัว p ที่เป็นตัวสะกด จะใช้ ป และสระ o ตามการออกเสียงของคำนี้ จะใช้สระออ คำว่า shop จึงเขียนทับศัพท์เบื้องต้นได้คำว่า “ชอป” รอบนี้มาดูกันต่อว่าจำเป็นต้องใส่ ไม้ไต่คู้ หรือไม้โท รึเปล่า ?

การเขียนทับศัพท์จะไม่ใส่วรรณยุกต์ แต่จะใส่ได้หากคำที่เขียนออกมามีเสียงซ้ำกับคำไทย การใส่ไม้ไต่คู้ก็ใส่ในกรณีที่รูปที่เขียนออกมาซ้ำกับคำไทย จึงใส่ไม้ไต่คู้เข้าไปเพื่อไม่ให้ซ้ำกับคำไทย

เบื้องต้นคำว่า ชอป มีรูปที่ไม่เหมือนคำไทยคำไหน จึงไม่ต้องใส่ไม้ไต่คู้ แต่มีเสียงซ้ำกับคำไทยว่า ชอบ จึงอาจจะใส่วรรณยุกต์ได้ เป็น ช้อป แต่โดยรวมคำว่า ชอป คนส่วนมากก็น่าจะเข้าใจกันว่าไม่ใช่คำไทยคำไหน จึงไม่น่าจะทำให้สับสนกับคำไทย ดังนั้นคำว่า shop จึงเขียนว่า “ชอป” ก็น่าจะได้ และน่าจะตรงตามหลักที่สุด

ดังนั้นคำว่า shop = ชอป หรือถ้าจะเน้นไม่ให้สับสนกับคำพ้องเสียงในภาษาไทย จะเขียนว่า ช้อป ก็ย่อมได้ แต่ไม่ใช่ ช็อป แน่นอน

ส่วนคำว่า ping ตัว ng แทนที่ด้วย ง ตัว i เป็นสระอิ ส่วนตัวพยัญชนะต้น p ปกติจะใช้ พ แต่คำนี้อยู่ใน list คำยกเว้นว่าใช้ ป ดังนั้น เบื้องต้นจึงได้คำว่า “ปิง” และคำนี้ก็ไม่ได้ซ้ำกับคำไทยคำไหน ไม่ได้พ้องเสียงกับคำไทยคำไหน จึงไม่ต้องใส่วรรณยุกต์

ดังนั้น shopping = ชอปปิง


ขอบคุณเนื้อหา  Wordyguru , SociThai เข้าใจ ไทย-สังคมฯ , pantip