การไปศึกษาต่อต่างประเทศให้อะไรแก่คุณบ้าง

ข้อดีของการศึกษาต่อต่างประเทศมีมากมาย

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิต หลายคนเลือกที่จะศึกษาในประเทศ แต่ก็มีคนไทยอีกไม่น้อยที่มีความใฝ่ฝันที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ และในกลุ่มคนเหล่านั้นก็มีไม่น้อยที่รู้สึกลังเลว่าจะไปเรียนต่างประเทศดีหรือไม่ การไปเรียนต่างประเทศมีข้อดีเพียงแค่เรื่องการฝึกภาษาเท่านั้นจริงหรือ หรือมีประโยชน์อย่างอื่นอีก ลองมาดูกัน

  1. สิ่งที่ได้แน่นอนหากคุณตั้งใจไปเพื่อศึกษาอย่างจริงจังก็คือ ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของต่างประเทศซึ่งต่างจากประเทศไทย รวมถึงวิธีเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น การศึกษาไทยมีรูปแบบการเรียนรู้โดยการป้อนความรู้จากอาจารย์ แต่ต่างประเทศเรียนรู้ตรรกะ วิธีคิด การถกเถียงด้วยเหตุผล สิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมมุมมอง ทัศนคติ และวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล ทั้งนี้ จะต้องเลือกสถาบันการศึกษาที่ดีด้วย
  2. การออกจากครอบครัวคนไทย ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ช่วยให้มีพัฒนาการในการใช้ชีวิตที่โตขึ้นแบบก้าวกระโดด ครอบครัวที่เลี้ยงลูกอย่างประคบประหงม จึงนิยมส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพื่อฝึกให้ลูกโตและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
  3. ได้ฝึกภาษากับเจ้าของภาษาในชีวิตประจำวัน ทำให้มีการพัฒนา เรียนรู้ได้เร็วขึ้น ก้าวข้ามความกลัวตามอัธยาศัยพื้นฐานของคนไทย เพราะต้องพยายามสื่อสารเพื่อการเอาตัวรอดอย่างรวดเร็ว
  4. ได้เปิดโลกทัศน์ในสังคมที่แตกต่างทั้งด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ความคิด รวมถึงมีสัมพันธ์ใหม่ๆ กับคนต่างชาติ ที่มีโอกาสต่อยอดในอนาคต
  5. หากเลือกสถาบันการศึกษาในระดับที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ หรือทั่วโลกยอมรับ ย่อมสร้างโอกาสดีๆ ในการเข้าทำงานมากขึ้น
  6. การไปเรียนต่อต่างประเทศ ช่วยเปิดโลกใหม่ๆ ที่อาจไม่ใช่เฉพาะวัฒนธรรมของประเทศที่ไปอยู่แต่ได้สร้างโอกาสใหม่ๆ กับเพื่อนต่างชาติ อีกทั้งโอกาสในการทัศนศึกษา ท่องเที่ยวที่สามารถทำได้ในช่วงปิดเทอม
  7. เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนทัศนคติมองคน มองงาน อย่างเห็นคุณค่าที่แท้จริง ทำให้เห็นคุณค่าของการหา การใช้จ่าย เพราะต้องทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย และงานเสริมมักเป็นงานประเภทที่สังคมไทยมองว่าต่ำต้อย เช่น งานล้างจาน เสริฟอาหาร การได้ลงมือทำจึงสร้างความต่างในใจให้เปลี่ยนไป
  8. การอยู่ห่างจากครอบครัว ต้องคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง ทำให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและมีโอกาสเปลี่ยนเส้นทางชีวิตอย่างที่ต้องการอย่างแท้จริงได้
  9. คู่แข่งในสังคมที่รวมคนที่ต่างต้องการพัฒนาตัวเอง จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพราะมนุษย์มีสัญชาตญาณการแข่งขันอยู่ในตัว โดยไม่ต้องมีสังคมคุ้นเคยมาเกี่ยวข้อง
  10. ปลูกฝังความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ ที่ไม่รู้ด้วยตัวเอง ทำให้เป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจในเรื่องที่ควรจะเป็น

ข้อดีของการไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้น มีมากมาย แต่ก็ควรตระหนักความจริงที่ว่า ไม่ว่าสังคมใดก็มีสิ่งดี และไม่ดีอยู่คู่กัน สำคัญที่เรารู้จักเลือกใส่ตัวนั่นเอง

ที่มา GentStudyAbroad – ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ