Tag: กระบี่

ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่

February 25, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่ ดอกทุ้งฟ้า ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่ ดอกไม้ประจำจังหวัด กระบี่ ชื่อดอกไม้ ดอกทุ้งฟ้า ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ Alstonia macrophylla Wall. วงศ์ APOCYNACEAE ชื่ออื่น ทุ้งฟ้าไก่, ตีนเทียน, พวมพร้าว ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้น สูง 15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีขาวอมเทา มีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อ ข้อละ 3-4 ใบ แผ่นใบรูปหอกกลับ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม ท้องใบมีคราบสีขาว หลังใบสีขาว ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง จำนวนมาก กลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ออกดอกระหว่าง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม เป็นไม้ที่ต้องการความชื้นมาก เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำได้ดี ถิ่นกำเนิด ป่าดงดิบ ภาคใต้ Read more →

จังหวัดกระบี่

February 4, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดกระบี่ กระบี่ มีเนื้อที่ประมาณ 4,708 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ ที่อุดมไปด้วยป่าชายเลน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายและดินร่วน จึงเหมาะแก่การทำสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนมะม่วงหิมพานต์ สวนกาแฟ สวนมะพร้าว บริเวณตัวเมืองมีแม่น้ำกระบี่ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ ยังมีคลอง ปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ จึงมีเพียง 2 ฤดูเท่านั้น คือ ฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงธันวาคม กระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางถนนเพชรเกษม (หมายเลข 4) ประมาณ 814 ก.ม. จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่า บริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าดินแดนนี้แต่เดิมคือเมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมืองนักษัตร ที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจำเมือง ขึ้นกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง อันเป็นที่มาของสัญลักษณ์จังหวัดกระบี่ในปัจจุบัน หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอปลายพระยา อำเภอลันตา อำเภออ่าวลึก อำเภอลำทับ และอำเภอเหนือคลอง คำขวัญประจำจังหวัด กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ตราประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัดกระบี่ รูปกระบี่ไขว้ หมายถึงดาบโบราณ ซึ่งครั้งหนึ่งมีผู้ขุดพบในท้องที่ของจังหวัด ภูเขาคือเทือกเขาพนมเบญจาซึ่งสูงที่สุดในแถบนั้น มีเมฆปกคลุมอยู่ตลอดเวลาและกั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น ส่วนทะเลคือ อาณาเขตอีกด้านหนึ่ง ซึ่งติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย ต้นไม้ประจำจังหวัด ทุ้งฟ้า ดอกไม้ประจำจังหวัด ทุ้งฟ้า สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ทะเลแหวก เกาะพีพี เกาะปอดะ สุสานหอย 75 ล้านปี […] Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top