Tag: กล้องวงจรปิด

เลือกซื้อ กล้องวงจรปิด ยี่ห้อไหนดี

October 21, 2014 admin No comments

เลือกซื้อ กล้องวงจรปิด ยี่ห้อไหนดี กล้องวงจรปิด เดี๋ยวนี้มีกันแทบทุกบ้านแล้วนะครับ มีประโยชน์หลากหลาย ตั้งแต่เอาไว้ป้องกันขโมยขึ้นบ้าน (โจรเห็นกล้องจะไม่ชอบขึ้นบ้านนั้นเนื่องจาก ไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะเจออะไรอีกบ้าง) เอาไว้ดูเวลาเราได้ยินเสียงอะไรกลางคืนแล้วไม่อยากเดินออกไปดู เอาไว้ดูแลพนักงานผ่านอินเตอร์เน็ตเวลาไปต่างประเทศ เป็นต้น ตอนนี้มีปัญหากันมากตรงที่ว่า จะเลือกซื้อกล้องวงจรปิดยี่ห้อไหนดี เพราะกล้องวงจรปิดยี่ห้อไม่ดีเข้ามาขายในเมืองไทยเยอะ บางยี่ห้อโฆษณาซะเหมือนของดีเลย ใช้งานจริงๆเดือนกว่าๆ กล้องเริ่มมีอาการฝ้าขาวบ้าง ดับบ้าง Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top