Tag: การนอน

ระยะเวลาที่เหมาะสมของการนอน

October 29, 2014 admin No comments

ระยะเวลาที่เหมาะสมของการนอน เรามักสงสัยกันอยู่เสมอว่า นอนหลับนานเท่าใดถึงจะเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย เมื่อเร็วๆ นี้มีงานวิจัยใหม่เรื่องนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสลีป ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนหลับที่น่าสนใจไว้พิจารณากัน งานวิจัยจากทีมวิจัยฟินแลนด์ดังกล่าว ใช้การวิจัยด้วยการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนหลับ ที่เก็บรวบรวมได้จากโครงการ “สุขภาพปี 200” ของทางการฟินแลนด์ ที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างชาย 1,875 คน หญิง 1,875 คน ข้อมูลเหล่านั้นมีทั้งปริมาณการนอน และคุณภาพในการนอนของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งข้อมูลเชิงสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น มีอาการโรคนอนไม่หลับหรือไม่ และมีอาการง่วง ล้าแค่ไหนในตอนกลางวัน นอกจากนั้นยังดึงเอาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันประกันสังคมมาดูว่า กลุ่มตัวอย่างลาป่วยมากน้อยแค่ไหนอีกด้วย Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top