Tag: ขอนแก่น

ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น

February 25, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น ดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น ดอกไม้ประจำจังหวัด ขอนแก่น, นครศรีธรรมราช ชื่อดอกไม้ ดอกราชพฤกษ์ ชื่อสามัญ Golden Shower Tree, Purging Cassia ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassis fistula Linn. วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น คูน(อีสาน), ลมแล้ง(ภาคเหนือ), ลักเกลือ ลักเคย(ปัตตานี), อ้อดิบ(ภาคใต้), กุเพยะ(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์(ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 12–15 เมตร ลำต้นสีขาวปนเทา ผิวเรียบมีรอยเส้นรอบต้น และ รอยปมอยู่บริเวณที่เกิดกิ่ง ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อยเป็นคู่ออกจากก้านใบ ใบย่อยมีประมาณ 4–8 คู่ ใบรี รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบสีเขียว ออกดอกสีเหลือง เป็นช่อห้อยระย้าตามก้านใบ เวลาออกดอกใบจะร่วง การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ต้องการน้ำน้อยทนแล้ง แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนกลาง ทางใต้ของอเมริกา และออสเตรเลียตอนเหนือ ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครศรีธรรมราช Read more →

จังหวัดขอนแก่น

February 4, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) ตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าไปสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปเข้าภาคเหนือที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวทั้งทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 26 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อำเภอพระยืน อำเภอหนองเรือ อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอกระนวน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย อำเภอหนองสองห้อง อำเภอภูเวียง อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอภูผาม่าน อำเภอซำสูง อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอหนองนาคำ อำเภอบ้านแฮด อำเภอโนนศิลา อำเภอเวียงเก่า คำขวัญประจำจังหวัด พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้องเหรืยญทองมวยโอลิมปิก ตราประจำจังหวัด รูปเจดีย์ครอบต้นมะขาม หมายถึงในอดีตกาลต้นมะขามใหญ่ต้นหนึ่งถูกตัดโค่นลงไว้หลายปี กลับงอกงามมีกิ่งก้านสาขาขึ้นอีก ชาวเมืองถือว่าเป็นนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์ จึงพร้อมใจกันสร้างเจดีย์ ครอบต้นมะขามแก่นนั้นไว้ และถือเป็นสิ่งเคารพพูชา คำว่าขามแก่นก็เพี้ยนมาเป็น ขอนแก่น ต้นไม้ประจำจังหวัด ชัยพฤกษ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด ราชพฤกษ์ สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว พระมหาธาตุแก่นนคร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ พระธาตุขามแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ วนอุทยานถ้ำผาพวง ผานกเค้า พิพิธภัณฑ์ฯ ขอนแก่น ชนบท บึงแก่นนคร Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top